Aşağıda merkezi Via della Resistenza n. 5, San Giuliano Milanese (20098) - Milano, İtalya'da bulunan BESTWAY EUROPE S.p.A. (bundan böyle "BESTWAY" olarak anılacaktır) tarafından BESTWAY ticari markasıyla Avrupa Ekonomik Alanı içinde satılan ürünlerde uygulanan garanti şartlarını bulabilirsiniz.

1. Yasal garanti

1.1 Yasal garanti, satın alınan malların ("Ürünler") uygunluk kusurları olması durumunda aşağıda tanımlandığı gibi Tüketiciyi korumayı amaçlayan 1999/44/EU ve 2019/771/EU sayılı Avrupa Direktifleri tarafından sağlanmaktadır.

Satın alma zamanına bağlı olarak, aşağıdaki düzenlemeler geçerli olacaktır:

 • · 31 Aralık 2021 tarihinde veya öncesinde satın alınan tüm mallar için 1999/44/EU sayılı Avrupa Direktifi;
 • · 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında satın alınan tüm mallar için 2019/771/EU sayılı Avrupa Direktifi;

1.2 Yukarıda belirtilen Avrupa Direktifleri uyarınca Tüketici, işi, ticareti, zanaatı veya mesleğiyle ilgili olmayan amaçlarla bir Ürünü satın alan herhangi bir gerçek kişidir ("Tüketici").

1.3 Yasal garanti, Avrupa Birliği'nin her bir üye Devletinin mevzuatında aksi belirtilmedikçe, malların Tüketiciye tesliminden itibaren 24 ay sürer.

1.4 Tüketici, uygunluk açısından kusurlu bir Ürün satın aldığına inanırsa, ilgili garantiden yararlanmak için satıcısıyla iletişime geçmelidir.

1.5 BESTWAY, Ürünleri doğrudan BESTWAY'in kendisinden satın alan herhangi bir Tüketiciye, Ürünlerin uygunluk açısından olası herhangi bir kusuru için garanti sağlayacaktır.

2. BESTWAY Üretici Garantisi

2.1 Kanunla sağlanan garantiler ve ayrıcalıklar saklı kalmak kaydıyla ve tüketicinin yukarıda belirtilen yasal garantiyi etkinleştirme olanağına halel getirmeksizin, BESTWAY sınırlı bir Ürün yelpazesi genelinde uygunluk açısından olası kusurları için ek bir garanti ("BESTWAY Üretici Garantisi") sunmaktadır.

2.2 BESTWAY Üretici Garantisi, yalnızca bir Tüketici tarafından yapılan satın almalar için geçerlidir; yani, ticaret kolu, işi veya mesleki faaliyetiyle ilgili olmayan amaçlarla hareket eden bir kişi tarafından satın alınan herhangi bir ürün için geçerlidir. Örneğin, Tüketicinin Ürünlerimizi herhangi bir ticari amaçla kullanan bir şirkete bağlı olması durumunda, Ürün BESTWAY Üretici Garantisi kapsamında olmayacaktır.

2.3 Üretici garantisi, Ürünün Tüketicisi veya Bayi tarafından aşağıdaki hüküm ve koşullar altında etkinleştirilebilir.

(a) BESTWAY Üretici garantisi kapsamındaki ürün kategorilerinin listesi:

 • · Lay-Z-SpaTM setleris
 • · Wi-Fi özellikli Lay-Z-SpaTM setleri
 • · Lay-Z-SpaTM Eğlence İstasyonu
 • · Fast SetTM (183 x 51 cm ve üzeri)
 • · Steel ProTM
 • · Steel Pro MaxTM
 • · Power SteelTM
 • · HydriumTM
 • · FlowclearTM Filtre Pompası
 • · FlowclearTM Skimatic Filtre Pompası
 • · FlowclearTM Kum Filtresi
 • · FlowclearTM Havuz Isıtıcısı
 • · FlowclearTM Klorlayıcı
 • · FlowclearTM Swimfinity
 • · Temizlik robotları AquaTronix, AquaGlide, AquaRover
 • · Merdiven, sadece havuz setine dahilse
 • · Örtüler ve Zemin Örtüleri, yalnızca havuz setine dahilse
 • · Bakım kitleri, sadece havuz setine dahilse
 • · Sörf tahtası
 • · Hydro ForceTM Ayakta Kürekle Sörf
 • · Hydro ForceTM Tekne
 • · Su Parkı – Constant Air

(b) BESTWAY Üretici garantisinin süresi

Yukarıdaki paragraf 2.3 (a)'da belirtilen tüm BESTWAY Ürünleri için üretici garantisi - Avrupa Birliği'nin her üye devletinin mevzuatında aksi belirtilmedikçe - bilet makbuzunda veya satın alma sırasında düzenlenen vergi belgesinde belirtilen tarihten itibaren 24 ay sürecektir.

BESTWAY Üretici Garantisi tarafından verilen hakların kaybedilmesini önlemek için, BESTWAY Ürününün varsayılan uyumsuzluğu, aşağıdaki paragraf 2.3 (c)'de açıklandığı gibi, ortaya çıktıktan sonraki 2 ay içinde BESTWAY'e bildirilmelidir.

(c) BESTWAY Üretici garantisinin Etkinleştirilmesi ve Hizmetleri

Ürünün uygunluk açısından varsayılan bir kusurunu bildirmek ve BESTWAY Üretici Garantisini etkinleştirmek için Tüketici veya Bayi, ikamet ettiği Ülkede bulunan BESTWAY tarafından sağlanan Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçmelidir.

Talep aşağıdaki yöntemlerle iletilebilir:

İletişim aşağıdaki ayrıntıları içermelidir:

 • · tüketici iletişim bilgileri;
 • · satın alma tarihi ve bilet makbuzunun veya vergi belgesinin kopyası;
 • · ürün numarası;
 • · Seri Numarası;
 • · kusurun tanımı ve/veya resimleri ve/veya videosu;
 • · ürünün kurulumuna ilişkin resimler ve/veya videolar;
 • · BESTWAY'in iddiayı araştırmak için ihtiyaç duyabileceği diğer belgeler.

BESTWAY Üretici Garantisinin etkinleştirilmesinin ardından, Tüketicinin BESTWAY'e yukarıdaki tüm bilgileri sağlaması gerekir; bu, Bestway'in raporu analiz edebilmesini ve sorunu makul bir süre içinde çözebilmesini sağlamak açısından önemlidir.

Yukarıdaki gereksinimlerin bir veya daha fazlası karşılanmazsa, BESTWAY Üretici Garantisi geçerli olmayacaktır; ancak Tüketici, bu belgenin 1. paragrafında belirtilen yasal garantiyi her zaman kullanabilir.

BESTWAY'in Üründe uygunluk açısından bir kusur tespit etmesi durumunda, BESTWAY tüm seti değil, sadece ortaya çıkan arızalı yedek parçaları değiştirecektir. Böyle bir durum, ne yedek parçada ne de tüm sette yeni bir Üretici Garanti süresinin başlamasını gerektirmez; bu nedenle, BESTWAY Üretici Garantisi, kusurlu parçaların değiştirilmesiyle hiçbir şekilde kesintiye uğramaz ve/veya askıya alınmaz ve doğal sona erme tarihi geçerli olmaya devam edecektir.

Değiştirme, Tüketici için herhangi bir ek maliyet gerektirmeyecektir.

BESTWAY Üretici Garantisini etkinleştirmeden önce Satıcının okuması gereken Ticari Politika tarafından aksi belirtilmedikçe, değiştirme işlemi Tüketicinin Ürünü satın aldığı Bayi için herhangi bir ek maliyet gerektirmeyecektir. Bayi tarafından garantinin etkinleştirilmesi, en son versiyonuna uygun olarak BESTWAY Ticaret Politikasının tüm hüküm ve koşullarının kabul edildiği anlamına gelir.

(d) BESTWAY Üretici garantisinin uygulanmasına ilişkin sınırlar

BESTWAY Üretici Garantisi münhasıran BESTWAY Ürünlerinin uygunluk kusurları ile ilgilidir. Öte yandan, örnek olarak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, BESTWAY Ürününün yanlış kurulumu, yanlış kullanımı, kötü veya yetersiz bakımı, kötü yönetimi, kimyasalların yanlış kullanımı, yanlış güç kaynağı, ihmal veya hatalı kullanım, taşınması ve/veya modifikasyonu, uygun olmayan ve/veya orijinal olmayan aksesuarların ve/veya yedek parçaların kullanılması, dışarıdan görülebilen ve teslimat anında itiraz edilmeyen hasarlar, iklimsel etkilerden kaynaklanan hasarlar, üretim probleminden kaynaklanmayan herhangi bir kusur, eksik parçaların satın alma tarihinden itibaren iki aylık süreyi aşacak şekilde bildirilmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek bir sorunu kapsamamaktadır.

Bestway Ürünleri, ikinci el satın alınmış ve/veya yenilenmişse BESTWAY Üretici Garantisi kapsamında değildir. Ayrıca, garantiler üçüncü şahıslara devredilemez.

BESTWAY Üretici Garantisi, BESTWAY'in izni olmadan açılmış ve/veya kullanılan ürünleri kapsamaz (örneğin bir pompanın açılması).

BESTWAY Üretici Garantisi, su ve kimyasal tüketim maliyetlerinden kaynaklanan ekonomik kayıpları kapsamaz.

BESTWAY Üretici Garantisi, Kullanım kılavuzundaki talimatlara göre Ürünün yanlış kurulumu ve/veya montajından kaynaklanan herhangi bir mal hasarı için geçerli değildir; Örnek olarak, Ürünün düz olmayan ve/veya uygun olmayan bir yüzeye kurulmasından kaynaklanan su baskınından kaynaklanan hasar.

BESTWAY Garantisi'nin kendisinde belirtilen şekil ve koşullar dışında, tüketici veya bayi tarafından yönetilen üründe yapılan müdahaleler ve/veya değişimler için herhangi bir iade talep edilemez.

BESTWAY, Ülkeden Ülkeye değişebilen farklı güvenlik ve/veya düzenleyici standartlar nedeniyle Tüketiciyi, BESTWAY Ürünlerinin bu Ürünlerin satın alındığı ülkeden başka bir Ülkede kurulmasının ve/veya kullanılmasının kişilere ve/veya mülk ve/veya Ürünün kendisine (veya bireysel parçalarına) hasar verebileceği konusunda uyarır. Burada belirtilen gereksinimlere uyulmaması BESTWAY Üretici Garantisi'ni geçersiz kılabilir.

(f) Yürürlük tarihi

BESTWAY Garantisi, işbu belgedeki Madde 1.1'de belirtilen özel Avrupa Direktifini uygulayan BESTWAY Ürünleri ile ilgili olarak paragraf 2.3 (c) uyarınca alınan tüm bildirimler için geçerli olacaktır.

Basım tarihi: 1 Mayıs 2022.